Oświadczenie KP PSL ws. lasów państwowych

Wobec kłamliwych i populistycznych stwierdzeń polityków Prawa i Sprawiedliwości sugerujących istnienie planów prywatyzacji lasów państwowych, zalecamy tymże politykom uważną lekturę ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.). Ustawa ta w sposób wyraźny wskazuje, że lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Zachowania polityków PiS potwierdzają dobrze znaną łacińską paremię: ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). Jak widać – także politycy PiS szkodzą, szkodzą społeczeństwu poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej dezinformacji. Można mieć wrażenie, że jedynym celem polityków PiS jest cyniczna gra wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dziwi nas, że hipokryzja w polskiej polityce może sięgać aż tak daleko, że formułuje się oskarżenia nieprawdziwe, nie mające podstaw w obowiązującym ustawodawstwie. Wskazana ustawa została uchwalona w wyniku inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się ponad 129 tysięcy obywateli. Była to reakcja na pomysły i zamiary ówczesnej polskiej prawicy (AWS) dotyczące chęci prywatyzacji lasów państwowych. PSL stanowczo sprzeciwiło się tym działaniom, stając na czele protestu społecznego w tej sprawie, którego wynikiem było uchwalenie ustawy zakazującej przekształceń własnościowych lasów państwowych. Stanowisko to jest w pełni aktualne i podtrzymywane przez PSL.

Krzysztof Kosiński

Rzecznik Prasowy KP PSL

PSL skuteczne ws. środków UE dla polskiej wsi

PSL skutecznie zrealizowało stawiane wcześniej cele dotyczące podziału środków unijnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W ramach polityki spójności 5,2 mld euro zostanie przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. Płatności bezpośrednie wyniosą ponad 23,5 mld euro.
Głównymi beneficjentami unijnych środków będą nie tylko rolnicy, ale także przedsiębiorcy i samorządy. PSL konsekwentnie zabiegało o przesunięcie środków z polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich. Tak też się stanie – przesuniętych zostanie 5,2 mld euro, z czego na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przeznaczonych zostanie 1,5 mld euro, na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 1,7 mld euro, a na rewitalizację infrastrukturalną i społeczną 2 mld euro.

PSL w 2013 roku – podsumowanie najważniejszych działań

1. Wydłużenie urlopów rodzicielskich do roku. Po przyjętych zmianach, opracowanych przez ministra pracy i polityki społecznej z PSL, Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich pod względem długości urlopu rodzicielskiego,

2. Mieszkania dla młodych. Dzięki poprawce PSL do rządowego programu młodzi ludzie otrzymają dofinansowanie do zakupu lub budowy domu jednorodzinnego, a więc programem będą objęte nie tylko mieszkania, które są budowane w dużych aglomeracjach miejskich, ale również domy jednorodzinne, które są charakterystyczne dla obszarów poza wielkim miastem,

3. Wydłużenie funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2026 roku, o co wnioskował wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Dzięki przyjęciu tego rozwiązania możliwe będzie realizowanie kolejnych dużych projektów inwestycyjnych, co w sposób znaczący zwiększa konkurencyjność gospodarczą naszego kraju,

4. Osiągnięcie politycznego kompromisu ws. przywrócenia 41 sądów rejonowych, które wcześniej zostały zniesione przez rozporządzenie byłego ministra sprawiedliwości,

5. Ustalenie szczytu europejskiego w Brukseli, potwierdzone następnie przez Parlament Europejski, które to dają Polsce największy budżet na lata 2014-2020 spośród wszystkich państw członkowskich. W tym korzystne dla polskich rolników są rozwiązania dotyczące i wysokości środków na WPR, i zadeklarowana możliwość wprowadzenia przesunięć pomiędzy filarami,

Więcej…

Wesołych Świąt 2013

Spotkanie w Dylągówce

Spotkanie w DylągówceW dniu 9 listopada 2013 r. w ośrodku Ostra Góra w Dylągówce odbyło się spotkanie członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu Gminy Hyżne.
Swoją obecnością zaszczycili: Jan Bury Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego,  Zygmunt Sosnowski Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej, Edward Słupek Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ZODIAK, Jerzy Kocój Przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej, Marek Kot Prezes Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Rzeszowskiego.

Więcej…

PiS kolejny raz przeciwko rolnikom

Składka zdrowotna rolników

Więcej…

Możliwość ubezpieczenia w KRUS w przypadku jednoczesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej- porady prawne

Rolnik, który jest właścicielem gruntu do 50 ha i prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, w III i IV kwartale 2013 r. opłaca miesięczną składkę do KRUS w łącznej wysokości 624 zł. na powyższą kwotę składają się:
- ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 498 zł.,
- ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – 126 zł.

Składki opłacane są na koniec każdego kwartału, czyli 624 zł co kwartał. Z kolei składki do ZUS, opłacane są miesięcznie, z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
w wysokości 1026,98 zł. Przy standardowych opłatach, różnica w składkach na ZUS i KRUS jest znaczna, więc zainteresowanie ubezpieczeniem w KRUS w ostatnim czasie wzrasta.

Więcej…

Wycieczka do Wieliczki, Łagiewnik i Wawel

Ludowcy w WieliczceZ inicjatywy Zarządu Miejsko- Gminnego PSL w Błażowej w dniu 24 października 2013 roku grupa błażowskich ludowców i sympatyków wyjechała na wycieczkę. Pierwszym przystankiem na trasie wycieczki była kopalnia soli w Wieliczce. Blisko trzy kilometry podziemnej trasy pozostawiło na uczestnikach niezapomniane wrażenia. Następnym punktem na trasie było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Następnie uczestnicy wyjazdu udali się na Wawel, gdzie zwiedzano Komnaty Reprezentacyjne, Skarbiec i Jaskinię Smoka. Na koniec dnia można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na Starym Mieście pod Sukiennicami i Kościołem Mariackim. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń powrócili do domu.

Więcej…

Jesienny grill w Lecce

Jesienny grill w LecceGospodarstwo rolne Stanisława Caga w Lecce było miejscem spotkania członków i sympatyków PSL Ziemi Błażowskiej w dniu 13 października br. Gościem spotkania był Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury. Przy jesiennym grillu dyskutowano o aktywności lokalnej mieszkańców. Spotykając się ze sobą, rozmawiając z ludźmi lepiej się rozumie ich potrzeby i oczekiwania – podsumował Jerzy Kocój, Przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej.

Zasady wliczania okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy- porady prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990r., Nr 54, poz. 310), praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym może zostać wliczona do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Należy jednak spełnić ściśle określone ustawowe warunki, które przedstawiam Państwu poniżej.

Przy wliczaniu pracy w gospodarstwie należy mieć także na względzie definicję „gospodarstwa rolnego”. Zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz.93 ze zm.), za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Więcej…

CIEKAWOSTKI

44 ofiar śmiertelnych, 700 spacyfikowanych wsi i miliony chłopów walczących o demokrację i godność. 80 lat temu wybuchł największy polityczny zryw w Polsce w okresie międzywojennym – Wielki Strajk Chłopski.

POLECANE STRONY

stat4u