70. rocznica tragicznej śmierci Władysława Kojdra

pomnik W.Kojder

 

W 70. rocznicę tragicznej śmierci wybitnego działacza ruchu ludowego Władysława Kojdra, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL - Jan Bury, złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym ten mord w Borze Głogowskim. Wśród składających obecni byli: Prezes Zarządu Grodzkiego PSL w Rzeszowie – Zygmunt Sosnowski, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie - Marek Kot, oraz Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL - Zbigniew Micał. Władysław Kojder został zamordowany dnia 17 września 1945 r. w Borze Głogowskim.

Gminne Święto Chleba w Błażowej

Gminne Święto Chleba w Błażowej

W niedzielę 6 września mieszkańcy Gminy Błażowa obchodzili swoje Gminne Święto Chleba. Gospodarzem imprezy był Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. Świętowanie rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą w kościele parafialnym w Błażowej, którą odprawił ks. dziekan Jacek Rawski, a homilię wygłosił ks. Adam Pietrucha, proboszcz Parafii Borek Stary. Po Eucharystii barwny korowód dożynkowy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Błażowej przeszedł na stadion sportowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 3 września tego roku wielkiego społecznika, ludowca, pszczelarza śp. Jana Grabosia.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł Jan Bury, radni Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda, Aleksander Stochmal oraz Zbigniew Micał, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej "WICI" Justyna Piekut, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Marek Kot.

Wizyta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Seredyn w gminie Boguchwała

Elżbieta Seredyn w gminie Boguchwała

 

24 sierpnia gminę Boguchwała odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn. Podczas wizyty towarzyszył jej Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Bury, Burmistrz Wiesław Dronka, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Marek Kot oraz Radni Powiatu Rzeszowskiego: Rafał Białorucki, Marek Janda i Zbigniew Micał. Wszyscy udali się do miejscowości Racławówka gdzie w budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet realizowany będzie program Senior-WIGOR. Program ten adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Elżbieta Seredyn w Racławówce

 

 

 

Gmina Bouchwała na ten cel pozyskała środki w wysokości 246 700 zł.

susza

120 rocznica powstania Ruchu Ludowego

120 rocznica powstania Ruchu Ludowego

Dnia 9 sierpnia 2015 roku w Rzeszowie miały miejsce obchody 120-lecia powstania politycznego Ruchu Ludowego w Polsce. Rozpoczęły się one od złożenia kwiatów pod tablicą na budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej, w którym 120 lat temu powstało Stronnictwo Ludowe. Oficjalna uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury.

Stronnictwo Ludowe zostało powołane 28 lipca 1895 r. w Rzeszowie przed wyborami do sejmu galicyjskiego i parlamentu austriackiego. Była pierwszą na ziemiach polskich chłopską organizacją polityczną, to nikt nie przypuszczał, iż będzie to tak ważne wydarzenie nie tylko w życiu wsi, ale także w dziejach narodu polskiego. Od początku swego istnienia chłopski ruch polityczny opierał się na wartościach narodowych, chrześcijańskich i ludowych, aktywnie uczestnicząc w życiu społeczno-politycznym narodu. Walczył o wolność i suwerenność państwa polskiego oraz przeciwko krzywdzie i niesprawiedliwości, kształtując postawy patriotyczne i obywatelskie mieszkańców wsi. Ważną rolę w tej działalności odgrywały tradycja i symbole – czterolistna koniczynka, kolor zielony. Dziś na mapie politycznej III RP – obok ruchu ludowego – nie ma innego nurtu politycznego, który może poszczycić się tak długą i bogatą tradycją historyczną. 120-letnie dzieje – a przede wszystkim doświadczenia polskich ludowców w walce o wolną, sprawiedliwą i demokratyczną Polskę – są dziś jednym z największych atutów politycznego ruchu ludowego.

Źródło: psl.rzeszow.pl

120 lat służby PSL dla Polski

28 lipca 1895

IX Dni Futomy

IX Dni Futomy

W dniach 11 i 12 lipca po raz dziewiąty odbyły się obchody Dni Futomy. W pierwszym dniu mogliśmy wysłuchać koncertu kwartetu smyczkowego z Rzeszowa i kapeli Młoda Harta w kościele parafialnym. Następnie w miejscowej Szkole Podstawowej można było zwiedzić  wystawę lokalnego rękodzieła. Głównym wydarzeniem niedzielnego spotkania były obchody jubileuszu 25-lecia Kapeli Ludowej z Futomy. Członkowie kapeli po wysłuchaniu serdecznych życzeń i należytych gratulacji, odwdzięczyli się zebranym koncertem muzycznym. Przybyło wielu znamienitych gości m.in.: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Poseł na Sejm RP - Jan Bury, Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Podkarpackiego - rodowita futomianka - Justyna Piekut, Radni Powiatu Rzeszowskiego - Zbigniew Micał oraz Aleksander Stochmal, Burmistrz Błażowej - Jerzy Kocój, Prezes Zarządu AGROHURTU S.A. – Andrzej Wróbel, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie - Marek Kot.

Organizatorzy Dni Futomy: sołtys Futomy Małgorzata Drewniak i Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Lutomskiej, OSP Futoma, GOK w Błażowej, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Futomie.

POLITYKA PRORODZINNA - odpowiedź na raport NIK

POLITYKA PRORODZINNA

URLOPY RODZICIELSKIE Wprowadzony w 2013 r. urlop rodzicielski dał rodzicom możliwość przebywania z dzieckiem aż do 52 tygodni. Urlopy dla rodziców cieszą się coraz większą popularnością. W całym 2014 r. skorzystało z nich ponad 631 tys. rodziców, w tym 471,9 tys. kobiet i 159,3 tys. mężczyzn.

Również z zarezerwowanych tylko dla ojców dwutygodniowych urlopów panowie korzystają coraz częściej. Urlop ojcowski wykorzystać można przez pierwszy rok życia dziecka i może on trwać do 2 tygodni. Jak podał GUS, w 2014 r. liczba urodzeń wzrosła - urodziło się 375 tys. dzieci, tj. o 24 tys. więcej niż w 2013 r.

URLOPY RODZICIELSKIE TAKŻE DLA SAMOTNYCH OJCÓW

Z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać także samotni ojcowie. Obecnie ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, gdy sam jest ubezpieczony, gdy matka jest do niego uprawniona i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. W innym przypadku ojciec, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie może z niego skorzystać. Jego prawo do urlopu wynika bowiem z uprawnień matki. Aktualnie do zasiłku macierzyńskiego uprawniony będzie ubezpieczony ojciec dziecka (lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny) w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub sytuacji, gdy nie może ona sprawować opieki.

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

W tegorocznej edycji konkursu Maluch dofinansowanych zostanie ponad 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 151 mln zł na ich utrzymanie i utworzenie nowych. To o 50 mln zł więcej niż rok temu. W tym roku o środki z programu mogły ubiegać się także uczelnie.Liczba miejsc opieki nad najmłodszymi cały czas rośnie. Jeszcze w 2011 działało 571 placówek w całej Polsce. Teraz jest ich już prawie 5 razy więcej. Ponad 2,7 tys. miejsc zapewnia opiekę nad ponad 71 tys. dzieci. Od początku działania programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel 472 mln zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ponad 1,1 mln odebranych kart, ponad 800 firm i instytucji udzielających zniżek w 7,5 tys. miejsc. 16 czerwca br. minął rok od wprowadzenia Karty Dużej Rodziny.  Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci.. Przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE DLA WSZYSTKICH

Osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywali miesięcznie 1000 zł. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.  Będzie wypłacane przez okres od 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

PROJEKT „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

Źródło:psl.pl

Małgorzata Drewniak - laureat Konkursu Sołtys Roku w kategorii Wspieranie Inwestycji

Małgorzata Drewniak

Małgorzata Drewniak pełni funkcję Sołtysa Futomy od 2006 roku. Jest Radną Miejską w gminie Błażowa. Wspólnie z mężem prowadzi działalność gospodarczą oraz 25-hektarowe gospodarstwo rolne. Współzałożycielka Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej. Jest inicjatorką imprezy „Dni Futomy”. Wartość wszystkich inwestycji w Futomie za jej kadencji to ok.4 mln zł. Zajęła II miejsce w konkursie organizowanym przez GC Nowiny - Sołtys Roku 2015 zdobywając 7597 głosów. Gratulujemy !

CIEKAWOSTKI

44 ofiar śmiertelnych, 700 spacyfikowanych wsi i miliony chłopów walczących o demokrację i godność. 80 lat temu wybuchł największy polityczny zryw w Polsce w okresie międzywojennym – Wielki Strajk Chłopski.

POLECANE STRONY

stat4u